αβράγχια

(abranchiata). Ζώα που αναπνέουν με ολόκληρη την επιφάνεια του δέρματός τους, όπως οι γαιοσκώληκες, ή με εσωτερικούς πόρους όπως οι βδέλλες. Ζουν συνήθως μέσα στα νερά ή στη λάσπη υγρών εδαφών. Το όνομα α. υποδηλώνει ότι δεν έχουν βράγχια.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.